بسم الله ارحمن ارحیم مردم غیورومبارزایران اسلامی باید مثل گذشته های قبل درصحنه باشند توطیه ی آمریکاورژیم غاصب صهیونیستی هم اکنون این است که بین جریان اصولگراواصلاح طلب درایران اسلامی اختلاف وتفرقه ایجادکند ما بهترین وخردمندترین رهبرراداریم بنده بعنوان یک فرد اصلاح طلب عرض میکنم باید ازته فلب برای این رهبری عزیزوشجاع حضرت ایت الله خامنه ای دعاکنیم که سایه ی ایشان مستدام باشد چون قدرتی مانند دولتمردان آمریکا ورژیم غاصب صهیونیستی ازایشان میترسند واین امربه خاطرایمان ایشان به قدرت خداونداست رهبری خردمندانه ی ایشان سبب شد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران داعش که سایه ی شومی برمنطقه بودرابردارند الان آمریکا متوجه قدرت سپاه درجهان اسلام شده واین پیش بینی حضرت امام که فرموده بودند اگرسپاه نبود کشور هم نبود ویااینکه فرمودند: (ای کاش من یک پاسداربودم ) الان درجمع کردن داعش درمنطقه به منصه ی ظهورنشست وآمریکا متوجه این قدرت سپاه شده الان دریک تصمیم نابخردانه آن راجزگروه های تروریستی قرارداده است ما ملت ایران دراین تصمیم آمریکاونوکرش رژیم صهیونیستیبایددرکنارهمباشیم ودفاع ازسپاه پاسداران انقلاب اسلامی راوظیفه ی خودبدانیمواصلاح طلبان واصولگرایان یکپارچه ویکصدا بگوییم آمریکاننگت دردنیا پیچیده وزهی خیال باطل ما ازکشورمان ازرهبرمان وازسپاه پاسداران پرافتخارمان بگذریم.توداعش تروریست راپرورش دادی توعامل تفرقه وجنگ وخون ریزی دردنیاهستی.ربیع صادقی